Obsługa prawna firm
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz klientów instytucjonalnych w pełnym zakresie działalności. Obsługa obejmuje reprezentację we wszystkich rodzajach postępowań, w tym również windykacyjnych, podatkowych i administracyjnych. Oferujemy bieżące doradztwo obejmujące przygotowywanie i sprawdzanie dokumentów, doradztwo w sprawach pracowniczych i podatkowych. Proponujemy rozliczenie ryczałtowe lub godzinowe.
Restrukturyzacje
Oferujemy możliwość pełnej obsługi prawnej przy transformacjach i restrukturyzacjach przedsiębiorców. Usługi obejmują przekształcenia, łączenie i podziały przedsiębiorców oraz zastępstwo prawne w związku z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Obsługa obejmuje również aspekty pracownicze i podatkowe transformacji.
Służebności przesyłu
Posiadamy bardzo bogate doświadczenie przy prowadzeniu postępowań o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców dostarczających media. Reprezentujemy również właścicieli nieruchomości w sprawach o wykup wybudowanych przez nich fragmentów sieci oraz w sprawach o bezumowne korzystanie z nieruchomości przez dostawców mediów.
Sprawy rodzinne i spadkowe
Reprezentujemy strony we wszystkich rodzajach spraw rodzinnych, w tym w sprawach rozwodowych, o alimenty, także o władzę rodzicielską i ustalenie kontaktów. Pomagamy również prowadzić sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Zajmujemy się sprawami spadkowymi każdego rodzaju. Udzielamy pomocy w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości.
Sprawy pracownicze
Udzielamy pomocy prawnej pracownikom w postępowaniach sądowych i pozasądowych. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu w sprawach o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji pracowników.
Windykacja i odszkodowania
Występujemy w sprawach cywilnych i gospodarczych wszystkich rodzajów. Zajmujemy się windykacją należności na etapach przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowania na etapie likwidacji szkód przez ubezpieczycieli, jak i na etapie sądowym.