Nasz zespół
Paweł Cierkoński
Radca prawny, członek OIRP w Zielonej Górze, absolwent UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz w zbiorowym prawie pracy. Obsługuje przedsiębiorców, klientów instytucjonalnych oraz klientów indywidualnych. Publikował na łamach m.in. Monitora Prawniczego, Przeglądu Prawa Egzekucyjnego, Prawa Spółek, Radcy Prawnego i Gazety Podatkowej. Pełnił funkcje syndyka masy upadłości, członek rad nadzorczych.

Języki: angielski i rosyjski
Agnieszka Kozłowska
Radca prawny, członek OIRP w Poznaniu. Absolwentka UAM w Poznaniu, ukończyła aplikację sądową. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych, jak również jednostek administracji publicznej. Występuje jako pełnomocnik przed sądami i w postępowaniach przed organami administracji. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego i rodzinnego (sprawy opiekuńcze, alimenty, sprawy majątkowe małżeńskie), jak również w sprawach dotyczących nieruchomości (regulowanie stanów prawnych nieruchomości, ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu).

Języki: angielski i francuski
Katarzyna Michalczyk
Radca prawny, członek OIRP w Zielonej Górze, absolwentka UAM w Poznaniu. Ukończyła Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Szczecińskim.  Prowadzi obsługę prawną firm i jednostek samorządu w ramach stałej i doraźnej współpracy. Reprezentuje osoby fizyczne w sprawach sądowych i pozasądowych. Występuje jako pełnomocnik przed sądami i organami administracyjnymi. Prowadzi sprawy pracownicze, cywilne i rodzinne (w tym sprawy rozwodowe i opiekuńcze). Specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie pracy, prawie cywilnym, prawie administracyjnym i prawie zamówień publicznych. Zajmuje się również sprawami spadkowymi oraz regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Języki: angielski i rosyjski
Aleksandra Karasińska
Radca prawny, członek OIRP w Zielonej Górze, absolwentka UAM w Poznaniu. Studia magisterskie na kierunku prawo ukończyła z wyróżnieniem w 2011 r. Następnie, po trzyletniej aplikacji radcowskiej i osiągnięciu bardzo dobrego wyniku z egzaminu radcowskiego, została wpisana na listę radców prawnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach prawniczych oraz poradniach prawnych, w których świadczyła usługi jako wolontariusz. Publikuje na łamach prasy o profilu prawniczym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, handlowym oraz w prawie pracy. Z Kancelarią współpracuje od 2010 r.

Język angielski
Kacper Ochej
Aplikant radcowski, członek OIRP w Zielonej Górze, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. W Kancelarii jest zaangażowany w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, reprezentuje klientów w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, przygotowuje umowy cywilnoprawne oraz opinie prawne. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, a także prawa gospodarczego oraz prawa konsumenckiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe nabyte w kancelariach prawniczych.

Język angielski